Gaz łupkowy może zaspokoić 41 proc. popytu w Wlk. Brytanii

W przypadku realizacji optymistycznego scenariusza rozwoju sektora gazu łupkowego nawet 41 proc. jego zużycia w Wielkiej Brytanii do 2035 r. może pochodzić z krajowych złóż niekonwencjonalnych.

To wynika z raportu firmy National Grid, operatora brytyjskiej gazowej sieci przesyłowej. Raport jest zestawieniem czterech scenariuszy przewidujących różne modele rozwoju sektora energetycznego, począwszy od zakładającego znaczący roz­wój zielonych technologii aż po scenariusz węglowy, w którym przejście w kierunku technologii niskoemisyjnych ma być rozłożone w długim okresie. We wszystkich scenariuszach zakłada się, że większość elektrowni węglowych zniknie z rynku do 2023 r., a ich miejsce zajmą technologie niskoemisyjne.

14.07.2014, "Puls Biznesu", DI,PAP