Aktualności

Drukuj

04.01.2019 Informacja dla Klientów PGNiG Obrót Detaliczny

Komunikat o procesie zmiany cen energii elektrycznej w 2019 roku

  1.     1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2538), której celem jest zapobieganie wzrostowi wydatków odbiorców za energię elektryczną.
  2.     W związku z ww. ustawą podjęliśmy działania zmierzające do przygotowania i wdrożenia odpowiednich zmian w systemach rozliczeniowych, obejmujące także zmianę stawek akcyzowych. Jednakże z uwagi na brak przepisów wykonawczych oraz zapowiedź kolejnej nowelizacji ww. ustawy, zmiana cen oraz wysyłka korekt faktur jest wstrzymana. Proces przygotowania korekt rozliczeń oraz ich wysyłka do naszych Klientów zostanie wznowiony po publikacji przepisów wykonawczych lub/oraz nowelizacji ustawy - w trybie i w terminach określonych przepisami prawa.
  3.     Uprzejmie prosimy naszych Klientów o dalsze uiszczanie opłat we wskazanych terminach i wysokości widniejącej na fakturze, co pozwoli uniknąć ewentualnych przypomnień o płatnościach, które może automatycznie skalkulować i wysłać system informatyczny.
Powrót