Aktualności

Drukuj

04.01.2019 Informacja dla Klientów PGNiG Obrót Detaliczny

Komunikat o procesie zmiany cen energii elektrycznej w 2019 roku

  1. 1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2538), której celem jest zapobieganie wzrostowi wydatków za energię elektryczną.
     
  2. W związku z ww. ustawą podjęliśmy działania zmierzające do wdrożenia odpowiednich zmian w procedurach sprzedażowych i systemach rozliczeniowych. Jednakże z uwagi na trwające prace legislacyjne, zmierzające do nowelizacji ww. ustawy, wstrzymaliśmy się chwilowo z korektą faktur dla Klientów, do czasu pełnego wyjaśnienia sytuacji prawnej. 
     
  3. Uprzejmie prosimy naszych Klientów o dalsze uiszczanie opłat we wskazanych terminach i wysokości widniejącej na fakturze, co pozwoli uniknąć ewentualnych przypomnień o płatnościach, które może automatycznie skalkulować i wysłać system informatyczny.
     
  4. Po znowelizowaniu ww. ustawy o cenach prądu, wydaniu aktów wykonawczych oraz dokonaniu zmian w procedurach sprzedażowych i systemach rozliczeniowych, rozpoczniemy proces korekty faktur, w tym ich wysyłki do naszych Klientów - w trybie i w terminach określonych przepisami prawa.
Powrót