Aktualności

Drukuj

04.01.2019 Informacja dla Klientów PGNiG Obrót Detaliczny

Komunikat o procesie zmiany cen energii elektrycznej w 2019 roku

  1. W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – zwana ustawą o cenach prądu – której zadaniem jest zapobieganie wzrostowi płatności za energię elektryczną. Informujemy, że w związku z powyższym przygotowujemy zmiany do procedury rozliczeń z naszymi Klientami.
     
  2. Obecnie rozpoczęliśmy wprowadzanie odpowiednich zmian do systemów informatycznych, które pozwolą na dokonywanie rozliczeń wstecz i korektę faktur dla wszystkich grup Klientów zgodnie z wymogami przepisów ustawy o cenach prądu. Pełne wdrożenie przepisów ustawy o cenach prądu i będących jej następstwem aktów wykonawczych do systemów informatycznych i procedur sprzedażowych oraz rozliczeniowych, planowane jest najpóźniej do połowy marca  2019 r. – tj. wcześniej niż wymaga tego ustawa. W efekcie sukcesywnie będziemy przesyłać korekty faktur na rzecz Klientów z mocą wsteczną tj. od 1 stycznia 2019 r.  
     
  3. Do Klientów, którym upływał termin umowy na sprzedaż energii elektrycznej, system informatyczny automatycznie skalkulował i rozesłał jeszcze w grudniu drogą pocztową informację lub ofertę i faktury ze zmienionymi cenami energii elektrycznej zatwierdzonymi jeszcze w październiku lub listopadzie 2018 r. Przesyłki te ze względu na okres świąt Bożego Narodzenia docierają do tych Klientów w ostatnich dniach i będą docierać jeszcze przez kilka następnych dni. Docierają do nas od naszych Klientów sygnały, że rodzi to nieporozumienia co do konieczności ich stosowania.
     
  4. Uprzejmie prosimy naszych Klientów o dalsze uiszczanie opłat we wskazanych terminach i wysokości widniejącej na fakturze, co pozwoli uniknąć ewentualnych przypomnień o płatnościach, które może automatycznie skalkulować i wysłać system informatyczny. Jednak niezwłocznie po dokonaniu zmian w systemie informatycznym, procedurach sprzedażowych oraz rozliczeniowych, w ciągu kilku tygodni nasi Klienci otrzymają korekty faktur z obliczeniem pełnej nadpłaty za energię elektryczną, wynikającej z przepisów ustawy o cenach prądu. Nadpłata ta zostanie automatycznie odjęta od kwoty opłaty należnej za energię elektryczną w kolejnych okresach.
Powrót