Aktualności

Drukuj

03.07.2001 Gaz z Danii

Podpisana 2 lipca 2001 r. umowa z duńską firmą DONG ma ogromne znaczenie w strategii dywersyfikacji importu gazu ziemnego do Polski.

Polsko-duńskie rozmowy na temat możliwości eksportu gaz ziemnego z Danii oraz budowy nowego gazociągu BalticPipe oficjalnie zainicjowano 9 lutego 2000 r. w Warszawie podczas spotkania zarządów PGNiG S.A. oraz Dansk Oile og Naturgas A/s (DONG).

24 marca 2001 r. w Norwegii prezesi trzech firm gazowniczych: duńskiego DONG, norweskiego STATOIL oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. podpisali protokół o wspólnej realizacji dostaw duńskiego i norweskiego gazu do Polski oraz budowy gazociągu BalticPipe.
W czerwcu 2001 r., Andrzej Lipko, prezes zarządu PGNiG S.A. i Holger Lavesen, prezes zarządu duńskiej firmy DONG uzgodnili dostawy 16 mld m3 duńskiego gazu ziemnego do Polski. Zgodnie z umową DONG będzie dostarczał dwa miliardy m3 gazu rocznie przez osiem lat począwszy od 2003 roku. Umowy będą uzależnione od tego, czy DUC i DONG osiągną porozumienie o zwiększeniu dostaw z duńskich złóż na Morzu Północnym.

DONG i PGNiG S.A. uzgodniły utworzenie konsorcjum, które ma zbudować i eksploatować gazociąg BalticPipe z duńskiej Zelandii do polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego.
Obecnie, DONG i PGNiG S.A. są jedynymi członkami konsorcjum, jednak norwescy producenci gazu negocjujący umowę sprzedaży gazu z PGNiG S.A. mogą przystąpić do konsorcjum przed marcem 2002 r. Obie firmy są przygotowane do rozszerzenia grupy właścicieli i wiele przedsiębiorstw energetycznych wykazało zainteresowanie udziałem w projekcie BalticPipe.

Gazociąg z duńskiej Zelandii do polskiego wybrzeża będzie miał długość ok. 230 km, a całkowity koszt inwestycji wyniesie około 2,5 mld DKK (300-350 mln EURO). Ponadto firmy będą inwestować w rozbudowę lokalnej infrastruktury w obu krajach. BalticPipe umożliwi eksportowanie gazu z Danii do Polski a później także ze złóż na Morzu Północnym.
Negocjując kontrakty na zakup gazu, PGNiG S.A., jako spółka Skarbu Państwa odpowiedzialna za bezpieczeństwo dostaw i zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce, kieruje się 'Założeniami polityki energetycznej do 2020 r.' zatwierdzonymi przez Rząd, Prawem energetycznym oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy.

W chwili obecnej podstawę zaopatrzenia rynku w gaz z importu stanowi wieloletni kontrakt na dostawy gazu rosyjskiego do Polski, który został zawarty 25 września 1996 r.
W ramach polityki dywersyfikacji dostaw gazu PGNiG S.A. podpisał następujące kontrakty:

    * sześcioletni kontrakt z norweskimi producentami gazu na dostawy 0,5 mld m sześć gazu rocznie z punktem dostawy w Emden (Niemcy); gaz ten jest przesyłany systemem gazociągów niemieckich i odbierany w Lasowie k. Zgorzelca;
    * sześcioletni kontrakt z Ruhrgas/VNG (Niemcy) na dostawy 0,4 mld m sześć gazu rocznie z punktem odbioru w Lasowie k. Zgorzelca.

Dodatkowych informacji udzielają:
Krzysztof Drzewiecki
Główny Negocjator, PGNiG S.A.,
tel.: +48 22 583-56-71

Igor Wasilewski
Dyrektor Biura Marketingu i Public Relations
PGNiG S.A.
tel.: +48 22 583-52-25

Soren Guldborg
Prezes
DONG Naturgas A/s
tel. +45 4517 1022

Hans Duus Jorgensen
Dyrektor
DONG Naturgas A/s
tel. +45 2090 0725

Powrót