Akcja krwiodawcza na terminalu LNG w Świnoujściu

W czwartek 24 sierpnia pracownicy Oddziału w Zielonej Górze zrzeszeni w HDK PCK „Nafta” byli gośćmi Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdzie wspólnie z pracownikami spółki Polskie LNG, należącej do Grupy Kapitałowej GAZ-SYSTEM oddawali krew. Podczas akcji zebrano 13 litrów życiodajnego płynu.

Organizatorami akcji byli pracownicy spółki Polskie LNG, którzy nawiązali współpracę z naszym klubem krwiodawczym. Odbyła się ona na terenie Terminala, dokąd przyjechał krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Wizyta pracowników zielonogórskiego Oddziału była doskonałą okazją do zapoznania się z instalacją Terminala – częścią lądową o powierzchni 40 ha i częścią morską, na której odbywa się rozładowanie zbiornikowców LNG. Jak podsumował akcję prezes HDK PCK „Nafta” Jacek Fortuna „Honorowe oddawanie krwi i wizyta na ciekawym dla nas inżynierów obiekcie to bardzo udane połączenie. Już dziś planujemy kolejne tego typu spotkania, dziękujemy pracownikom Terminala za tą inicjatywę.”

Podczas wizyty interesującą prezentację na temat Terminala przedstawił kierownik działu eksploatacji, Jacek Furgał. Przekazał wiele ciekawych informacji na temat instalacji, która służy do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. Proces regazyfikacji polega na przywróceniu gazu z postaci skroplonej do postaci gazowej. W takiej postaci gaz jest przesyłany siecią gazociągów do odbiorców. Obecnie przepustowość terminala to 5 mld Nm³ gazu ziemnego rocznie. W kolejnym etapie rozbudowy możliwe będzie zwiększenie zdolności wysyłkowej do 7,5 mld Nm3, bez konieczności powiększania terenu terminala.

Rozładunek zbiornikowców docierających do Świnoujścia trwa ok 24 godzin Gaz w postaci płynnej trafia do dwóch zbiorników magazynowych o pojemności 165 tys. m3 każdy. Stąd może być tankowany w postaci płynnej do autocystern lub przekazany do regazyfikacji, a po tym procesie – do gazociągów przesyłowych. Dotychczasowe źródła pozyskania LNG to Katar, Norwegia i USA.