Akcja krwiodawcza - "Dar krwi na Barbórkę" (13.12.2012)

W akcji "Dar krwi na Barbórkę" udało się zebrać 9,9 litra krwi.

Do akcji chciało przystąpić 29 osób, ale tylko 22 z nich mogły oddać krew. Serdecznie dziękujemy za udział w akcji wszystkim chętnym pracownikom Oddziału i mieszkańcom Zielonej Góry!