Z ekologią za pan brat

11 kwietnia w zielonogórskim Gimnazjum nr 2 odbyła się jedenasta edycja międzyszkolnego konkursu "Ekolandia". Nasz Oddział był fundatorem nagród dla biorących w nim udział uczniów.

Młodzież musiała wykazać się wiedzą z zakresu ochrony środowiska, geografii i zagadnień ekologicznych. Warto wspomnieć, że rebusy, tworzenie plakatów i zagadki przeplatane były konkurencjami sprawnościowymi.

W konkursie "Ekolandia" wzięło udział 9 szkół podstawowych z Zielonej Góry. Zwyciężyła SP nr 10, przed SP nr 1 i SP nr 17.