VIII Konferencja "Energetyka przygranicza Polski i Niemiec - doświadczenia i perspektywy"

Nasz Oddział po raz kolejny był sponsorem konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z energetyką przygraniczną.

Konferencja odbyła się 18.11.2011 r. w Sulechowie w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Jej program obejmował cztery sesje tematyczne:

  • Bezpieczeństwo energetyczne,
  • Kogeneracja i ciepłownictwo,
  • Efektywność energetyczna,
  • Odnawialne źródła energii.

Wśród wielu znamienitych gości uczestniczących w Konferencji znalazła się m.in. podsekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki - Hanna Trojanowska, która wygłosiła referat  dot. perspektyw energetyki jądrowej w Polsce.

Gospodarzem i moderatorem Konferencji był prof. Marian Miłek z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

Szczegóły dotyczące programu Konferencji oraz wygłoszonych referatów: www.lubuskaenergetyka.pl