Raporty okresowe

PGNiG publikuje sprawozdania finansowe jako:

  • dwa raporty kwartalne (zawierają sprawozdanie skonsolidowane oraz jednostkowe łącznie);
  • jeden raport półroczny (zawiera sprawozdanie skonsolidowane oraz jednostkowe łącznie);
  • jeden raport roczny (osobno sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe).

Raporty

2008.02.28 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2007 roku

2007.11.14 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2007 roku

2007.08.13 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2007 roku