Raporty bieżące

Data publikacji:
2019.07.17
17:17

PGNIG: Szacunkowe wybrane dane operacyjne za II kwartał oraz I półrocze 2019 roku

2019.07.12
14:01

PGNIG: Zawarcie umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziału w koncesjach wydobywczych od Wellesley Petroleum AS

2019.07.08
15:43

PGNIG: Zmiana porządku obrad NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 31 lipca 2019 roku

2019.07.02
19:11

PGNIG: Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 31 lipca 2019 roku

2019.07.02
18:48

PGNIG: Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 31 lipca 2019 roku

2019.06.27
17:11

PGNIG: Lista akcjonariuszy po ZWZ PGNiG SA z dnia 27 czerwca 2019 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ

2019.06.27
17:05

PGNIG: Dywidenda za rok obrotowy 2018

2019.06.27
17:00

PGNIG: Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku

2019.06.26
19:53

PGNIG: Podwyższenie ratingu PGNiG przez Moody’s Investors Service z „Baa3” na „Baa2”

2019.06.24
11:59

PGNIG: Zawarcie umowy kredytu konsorcjalnego przez PGNiG