Raporty bieżące

Data publikacji:
2019.04.17
17:30

PGNIG: Szacunkowe wybrane dane operacyjne w I kwartale 2019 roku

2019.03.18
14:02

PGNIG: Powołanie Członka Zarządu PGNiG S.A. – uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 10/2019

2019.03.15
19:13

PGNIG: Wpłynięcie pisma w związku z postępowaniem antymonopolowym

2019.03.14
19:23

PGNIG: Tekst jednolity statutu PGNiG S.A.

2019.03.14
14:05

PGNIG: Powołanie Członka Zarządu PGNiG S.A.

2019.03.11
20:44

PGNIG: Wpłynięcie zawiadomienia o wszczęciu postępowania antymonopolowego

2019.02.13
20:25

PGNIG: Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych w IV kwartale i całym 2018 roku

2019.01.25
18:06

PGNIG: Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa - korekta

2019.01.25
15:38

PGNIG: Szacunkowe wybrane dane operacyjne za IV kwartał i 2018 rok

2019.01.25
13:59

PGNIG: Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny