Nagrody i wyróżnienia

The Best Annual Report
Raport Roczny 2016 spółki PGNiG otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii „Przedsiębiorstwa” w prestiżowym konkursie „The Best Annual Report 2016” zorganizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Kapituła tegorocznej, XII edycji konkursu przyznała najwyższy laur publikacji PGNiG SA biorąc pod uwagę: przygotowane sprawozdanie z działalności zarządu, sprawozdanie finansowe oraz internetowy raport roczny. Raport PGNiG został również wyróżniony za najlepszą wartość użytkową dla akcjonariuszy.

Celem „The Best Annual Report” jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Konkurs jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, służącym kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, a przez to – zwiększającym bezpieczeństwo rynku kapitałowego w Polsce.

[Link] do konkursu.

Złota Strona Emitenta
Złota Strona Emitenta to konkursu, organizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, którego celem jest wyłonienie najlepszych witryn internetowych spółek giełdowych. Konkurs składa się z trzech etapów. Podczas weryfikacji strony internetowe są analizowane pod kątem takich obszarów jak: komunikacji z inwestorem, zawartości informacyjnej oraz użyteczności serwisu. Każdy obszar sprawdzany jest pod kątem kilkunastu kryteriów.

W 2018 r., w XI edycji konkursu, spółka PGNiG otrzymała po raz trzeci nagrodę za najlepszy serwis IR, broniąc pozycji lidera wśród "Polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40". Wcześniej wyróżnienie to zostało spółce przyznane kolejno w 2016 i 2017 roku.

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem www.zse.seg.org.pl oraz bezpośrednim [linkiem] do konkursu.

Transparentna spółka roku
Redakcja „Parkietu” oraz Instytutu Rachunkowości i Podatków przy patronacie honorowym Giełdy Papierów Wartościowych co roku organizuje konkurs pt. „Transparentna spółka roku” adresowany do spółek publicznych z WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. W rankingu brane są pod uwagę takie obszary jak komunikację z rynkiem, a mianowicie sprawozdawczość finansową i raportowanie, relacje inwestorskie i zasady ładu korporacyjnego.

W 2017 r. PGNiG znalazł się w gronie 28 laureatów konkursu – najbardziej transparentnych spółek w Polsce. Wcześniej wyróżnienie to zostało spółce przyznane w 2016 roku.

[Link] do konkursu.