Działalność normalizacyjna realizowana w ramach prac Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa i jego Zespołów Roboczych polega na członkostwie i aktywnym udziale przedstawicieli GK PGNiG w pracach standaryzacyjnych Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa i jego Zespołach Roboczych, związanych z planowaniem tematyki i tworzeniem Standardów Technicznych Izby.

Działalność normalizacyjna na szczeblu zakładowym (GK PGNiG) realizowana w ramach prac Międzyzakładowej Komisji Normalizacyjnej obejmuje dwa podstawowe kierunki działania:

  • wdrażanie Standardów Technicznych IGG do stosowania w GK PGNiG  z jednoczesnym wycofaniem Norm Zakładowych PGNiG SA
  • inicjowanie opracowania nowych Norm Zakładowych PGNiG SA w obszarze nie objętym tematyką Standardów Technicznych.

Działalność normalizacyjna na szczeblu krajowym prowadzona jest poprzez udział przedstawicieli GK PGNiG w pracach normalizacyjnych Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT nr 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu oraz KT nr 277 ds. Gazownictwa, związanych z planowaniem, opracowywaniem norm, opiniowaniem norm europejskich i międzynarodowych, nadzorem nad ich aktualnością w obszarze górnictwa naftowego i gazownictwa.

Działalność normalizacyjna na szczeblu europejskim realizowana jest w sektorze gazownictwa poprzez udział przedstawicieli GK PGNiG, w charakterze ekspertów, w pracach Komitetów Technicznych Europejskiej Organizacji Normalizacyjnej CEN, związanych z procesem opracowywania Norm Europejskich.