Oddział Operatorski w Pakistanie

Opis działalności i podstawowe dane

Oddział Operatorski PGNiG w Pakistanie prowadzi prace poszukiwawcze na podstawie umowy na poszukiwanie i eksploatację węglowodorów na obszarze koncesji Kirthar, zawartej w dniu 18 maja 2005 roku pomiędzy PGNiG a rządem Pakistanu.

Prace poszukiwawcze w obszarze bloku Kirthar prowadzone są wspólnie z Pakistan Petroleum Ltd., zgodnie z podziałem udziałów i kosztów PGNiG (operator) – 70%, Pakistan Petroleum Ltd. – 30%.

W dniu 6 lipca 2012 roku pakistański organ koncesyjny (Directorate General of Petroleum Concessions) zakwalifikował złoże Rehman jako niekonwencjonalne (tight gas). Uprawnia to udziałowców do zwiększenia ceny gazu o 50% w stosunku do ceny gazu ze złóż konwencjonalnych.

W 2012 roku PGNiG podjęło decyzję o wejściu w II etap poszukiwawczy na koncesji Kirthar, w ramach którego do lipca 2014 roku odwiercony zostanie nowy otwór poszukiwawczy.

W 2013 roku zakończono budowę gazociągów i tymczasowych instalacji napowierzchniowych oraz rozpoczęto testowe wydobycie otworów Rehman-1 i Hallel X-1. Wydobyty gaz sprzedawany jest do pakistańskiej sieci przesyłowej. Równocześnie trwały przygotowania do wiercenia otworu Rizq-1, którego wykonanie planowane jest na 2014 rok. zajmuje się poszukiwaniem i eksploatacją złóż węglowodorów.

Koncesja: Kirthar
Udziały:
PGNiG (70%)
Pakistan Petroleum Limited (30%)

Oddział Operatorski w Pakistanie
House No 2, Street 40, Sektor F.6/1
Islamabad 44000, Pakistan
tel. +92 51 265 45 91
faks +92 51 265 45 94