Akcje społeczne w 2011

W 2011 r. kontynuujemy akcję "Górnik w przedszkolu", gdzie zaangażowanych jest kilkudziesięciu pracowników naszego Oddziału. Oprócz tego zbieramy kolejne litry krwi podczas akcji krwiodawczych "Dar krwi na Dzień Dziecka" i "Dar krwi na Barbórkę". Czerwony krwiobus parkujący dwa razy do roku przed siedzibą firmy przy ul. Boh. Westerplatte staje się tradycyjnym i rozpoznawalnym elementem krajobrazu. W 2011 r. przeprowadziliśmy również kilka ciekawych konkursów dla dzieci...