ZAPRASZAMY PRZEDSZKOLAKI I UCZNIÓW SZKÓŁ!

Odwiedziny dzieci ze szkół i przedszkoli w siedzibie naszego Oddziału to już kilkuletnia tradycja. Spotkania mają charakter edukacyjno-informacyjny. Pokazujemy m.in. próbki ropy i rdzenie skał, a także siarkę i replikę lampy naftowej. Przygotowaliśmy również prezentację opowiadającą o specyfice naszej pracy i film dotyczący powstawania węglowodorów na Niżu Polskim.

Oprócz tego pokazujemy uczniom Salon Wystaw, w którym znajdują się elementy sprzętu wiertniczego i eksploatacyjnego - m.in. model konika pompowego. Przy okazji najmłodsi mają okazję zapoznać się z pracami lokalnych (i nie tylko) artystów, ponieważ Salon Wystaw pełni również funkcję galerii sztuki.

Podczas naszych lekcji, przypominamy dzieciom podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa na drodze i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani odwiedzinami, prosimy o kontakt - pr.zgora@pgnig.pl lub tel. (68) 329 12 62. Zapraszamy!

Jednocześnie informujemy, że przebywając na terenie Oddziału wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie swojego wizerunku, w formie fotografii analogowej lub cyfrowej wykorzystywanych na potrzeby artykułów w pismach branżowych PGNiG, w portalu PGNiG Info oraz na stronie internetowej PGNiG.

Oddział w Zielonej Górze posiada monitoring wizyjny, stosowany w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

Informacja o przetwarzaniu wizerunku:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (PGNiG) w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
  2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail dzial.obrony@pgnig.pl, telefonicznie 68 329 15 81 lub pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra.
  3. PGNiG wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana wizerunku.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do miejsc, gdzie zamieszczono wizerunek oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania wizerunku.
  2. Przebywanie na terenie zielonogórskiego Oddziału PGNiG SA jest dobrowolne.