PGNiG Akademia Młodych

Dla studentów i absolwentów przygotowaliśmy ofertę edukacyjno-stażową, która daje im możliwość skonfrontowania wiedzy zdobytej na studiach z praktyką pracy w branży.

Studenci nie tylko biorą udział w realizowanych cyklicznie Programach Praktyk, lecz także mają okazję pogłębiać znajomość branżowych zagadnień dzięki uczestnictwu w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym (warsztaty, konferencje, konkursy). W ramach Akademii Młodych PGNiG obecnie realizowane są 2 programy: