Stan realizacji projektów

Rozbudowa PMG Husów

16 maja 2013 roku - została podpisana Umowa o dofinansowanie „Rozbudowa PMG Husów" w ramach Działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pomiędzy Instytutem Nafty i Gazu (Instytucja Wdrażająca) a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (Beneficjent).

06 listopada 2014 roku został podpisany Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie „Rozbudowa PMG Husów" w wyniku którego:

max kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi - 61.661.549,55 zł
max wartość dofinansowania projektu wynosi – 35.147.083,24 zł

Do dnia 01-12-2014 r. zostało złożonych w sumie 8 wniosków (o płatność pośrednia i informacyjne ) na łączną kwotę 23. 954 538,42 zł

PMG Wierzchowice

03 września 2010 roku - została podpisana Umowa o dofinansowanie „PMG Wierzchowice" w ramach Działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pomiędzy Instytutem Nafty i Gazu (Instytucja Wdrażająca) a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (Beneficjent).

29 grudnia 2012 roku – został podpisany Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie „PMG Wierzchowice” w wyniku którego został zmieniony okres kwalifikowania wydatków do 31.03.2014.

05 marca 2012 roku – został podpisany Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie „PMG Wierzchowice” w wyniku którego:
max kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi - 916.200.537,00
max wartość dofinansowania projektu wynosi – 497.274.225,88

14 listopada 2012 roku – Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca wkład finansowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w duży projekt „Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice”.

27 grudnia 2012 roku – został podpisany Aneks nr 3 do Umowy o dofinansowanie „PMG Wierzchowice” w wyniku którego:
max kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi - 916.200.537,00
max wartość dofinansowania projektu wynosi – 512 810 000 zł

28 marca 2014 roku został podpisany Aneks nr 4 do Umowy o dofinansowanie „PMG Wierzchowice” w wyniku którego:
max kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi - 877.608.572,79 zł
max wartość dofinansowania projektu wynosi – 500.236.886,00 zł

21 listopada 2014 roku – został podpisany Aneks nr 5 do Umowy o dofinansowanie „PMG Wierzchowice” w wyniku którego:
max kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi - 861.730.115,79 zł
max wartość dofinansowania projektu wynosi – 491.186.166,00 zł

Do dnia 01-12-2014 r. zostało złożonych w sumie 21 wniosków (o płatność pośrednia i informacyjne ) na łączną kwotę 467.580.950,42 zł

PMG Strachocina

06 grudnia 2010 roku - została podpisana Umowa o dofinansowanie „PMG Strachocina" w ramach Działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pomiędzy Instytutem Nafty i Gazu (Instytucja Wdrażająca) a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (Beneficjent).

29 grudnia 2012 roku – został podpisany Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie „PMG Strachocina” w wyniku którego został zmieniony okres kwalifikowania wydatków na 16.05.2007 do 30.06.2012.

05 marca 2012 roku – został podpisany Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie „PMG Strachocina” w wyniku którego:
max kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 126.795.918,41
max wartość dofinansowania projektu wynosi – 62.862.127,05

22 października 2012 roku – Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca wkład finansowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w duży projekt „Podziemny Magazyn Gazu Strachocina”.

30 listopada 2012 roku – został podpisany Aneks nr 3 do Umowy o dofinansowanie „PMG Strachocina” w wyniku którego:
max kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi–122.324.354,12
max wartość dofinansowania projektu wynosi – 69. 724. 881,80 zł

Projekt został zakończony i ostatecznie rozliczony, Łączna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 69 724 881,76 PLN

 

KPMG Kosakowo

22 grudnia 2010 roku - została podpisana Umowa o dofinansowanie „KPMG Kosakowo" w ramach Działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pomiędzy Instytutem Nafty i Gazu (Instytucja Wdrażająca) a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (Beneficjent).

12 kwietnia 2012 roku – został podpisany Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie „KPMG Kosakowo” w wyniku którego:
max kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 228.997.266,88 zł
max wartość dofinansowania projektu wynosi – 112.519.138,87

12 lipca 2012 roku – Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca wkład finansowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w duży projekt „ Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo”.

16 listopada 2012 roku – został podpisany Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie „KPMG Kosakowo” w wyniku którego:
max wartość dofinansowania projektu wynosi – 130.528.440,87

21 listopada 2014 roku został podpisany Aneks nr 3 do Umowy o dofinansowanie „KPMG Kosakowo” w wyniku którego:
max kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 202.507.565,72 zł
max wartość dofinansowania projektu wynosi – 115.429.311,39 zł

Do dnia 01-12-2014 r. zostało złożonych w sumie 18 wniosków (o płatność pośrednia i informacyjne ) na łączną kwotę 111 964 355,28 zł

 

Projekt Przestawianie miejscowości Ełk - Olecko z gazu propan-butan na gaz E z zastosowaniem technologii LNG.

29 czerwca 2012 roku - została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu Przestawianie miejscowości Ełk - Olecko z gazu propan-butan na gaz E z zastosowaniem technologii LNG w ramach Działania 10.2- Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji priorytetu X- Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pomiędzy Instytutem Nafty i Gazu (Instytucja Wdrażająca) a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (Beneficjent).

12 kwietnia 2012 roku – został podpisany Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie Projektu Przestawianie miejscowości Ełk - Olecko z gazu propan-butan na gaz E z zastosowaniem technologii LNG w wyniku którego:
max kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 11 362 487,00 zł
max wartość dofinansowania projektu wynosi – 5 537 680,75

Do dnia 01-12-2014 r. zostało złożonych w sumie 11 wniosków (o płatność pośrednia i informacyjne ) na łączną kwotę 5 370 357,55 zł