pola obowiązkowe *
Pole wymagane Liczba dodatnia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Brak możliwości wpisania wartości ujemnej. Dokładność do dwóch miejsc po przecinku.
Pole wymagane
Pole wymagane

Opłata miesięczna została skalkulowana w sposób uwzględniający koszty związane z utrzymywaniem zapasu obowiązkowego w magazynie, koszty zatłoczenia gazu do magazynu oraz, w zależności od wybranej opcji/wariantu, koszty jego wytłoczenia. Stawki przyjęte do kalkulacji zgodne są z aktualnie obowiązującą taryfą w zakresie magazynowania paliwa gazowego. Opłata miesięczna nie uwzględnia innych opłat związanych ze świadczeniem usługi, przewidzianych w umowie. Kalkulator opłaty miesięcznej został stworzony wyłącznie w celu niewiążącego oszacowania opłaty miesięcznej za usługę biletową w wybranym wariancie, dla wybranego okresu świadczenia usługi. Dane wygenerowane przez kalkulator mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459).