Czy wiesz, że...

 

Czy wiesz, że...

 • Gaz ziemny jest również zwany błękitnym paliwem.

 • Ropa naftowa nazywana jest także olejem skalnym.

 • Surowa ropa naftowa, wydobyta ze złoża, ma najczęściej ciemnobrunatną barwę (rzadziej żółtobrunatną, czerwonawą i zielonkawą) i ostry zapach.

 • Ropa naftowa służy do otrzymywania benzyny, nafty, olejów, parafiny, smarów, asfaltów, mazutów, wazelin i wielu materiałów syntetycznych.

 • Naszymi największymi lokalnymi odbiorcami przemysłowymi są: Elektrociepłownia Gorzów Wlkp., Elektrociepłownia Zielona Góra i Arctic Paper Kostrzyn SA

 • Nasze kopalnie i ośrodki kopalń znajdują się terenie 5 województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego.

 • To Ignacy Łukasiewicz był wynalazcą lampy naftowej i twórcą przemysłu naftowego.

 • Oddział PGNiG w Zielonej Górze ma już prawie 50 lat! Powstał w 1968 roku jako Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych w Zielonej Górze.

 • Ignacy Łukasiewicz zapala pierwszą lampę naftową w sali operacyjnej Szpitala Powszechnego we Lwowie. To 161 lat temu!

  W 1961 odkryto pierwsze na Niżu Polskim (w zachodniej Polsce) złoże ropy naftowej Rybaki.

 • KGZ Kościan-Brońsko (podlegająca Oddziałowi w Zielonej Górze) to największa kopalnia gazu ziemnego w Polsce.

 • KRNiGZ Lubiatów i KRNiGZ Dębno (podlegające Oddziałowi w Zielonej Górze) to największe kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego w kraju.

 • Wbrew pozorom, górnicy zajmujący się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, wcale nie schodzą pod ziemię.

 • Głębokość występowania ropy naftowej wynosi ok. 3 000 m (dolomit górny) = 13 Pałaców Kultury (230,68 m) = 14 wieży Sky Tower (212 m)