Produkty Niestandardowe

Grupy zakupowe

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę „Grupy Zakupowe”.

Jak skorzystać z Promocji

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą prosimy o wypełnienie i wysłanie Formularza. Doradca Biznesowy poinformuje Państwa o szczegółach oferty.

Oferta Białe Certyfikaty

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę „Białe Certyfikaty”. Produkt Białe Certyfikaty dotyczy nieuwzględniania w cenie Paliwa gazowego kosztu praw majątkowych wynikających z ustawy o efektywności energetycznej. Produkt daje możliwość obniżenia ceny Paliwa gazowego dla Odbiorcy w ramach jego uczestnictwa w systemie świadectw efektywności energetycznej a w związku z nabywaniem przez Odbiorcę Paliwa gazowego od Sprzedawcy w celu jego zużycia na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła albo w celu jego dalszej odsprzedaży albo w celu jego zużycia na cele nieenergetyczne.

Jak skorzystać z oferty

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą prosimy o wypełnienie i wysłanie Formularza. Doradca poinformuje Państwa o szczegółach oferty.

Formularz zgłoszeniowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą Produktów Niestandardowych, prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego Formularza.
Doradca Biznesowy poinformuje Państwa o szczegółach oferty.

 

Nie wprowadzono żadnych danych
Wprowadzono niepoprawny adres e-mail
Podane adresy e-mail nie są takie same
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wprowadzono żadnych danych
* Uzupełnienie powyższego pola stanowi zgodę na kontakt telefoniczny w celu kierowania do Pani/Pana przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (PGNIG OD) treści marketingowych dotyczących własnych towarów i usług PGNiG OD. Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
** Uzupełnienie poniższych pól ma charakter fakultatywny. Zgodę na przetwarzanie wskazanych w nich danych można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wskazanie adresu e-mail stanowi zgodę na kontakt e-mailowy w celu kierowania do Pani/Pana przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (PGNIG OD) treści marketingowych dotyczących własnych towarów i usług PGNiG OD. Podanie preferowanego adresu wizyty oraz nr NIP ułatwi naszym konsultantom zorganizowanie spotkania w Biurze Obsługi Klienta i dopasowanie oferty. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i związanych z tym prawach.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248 (PGNiG OD). Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kierowania do Pani/Pana przez PGNiG OD treści marketingowych, w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i związanych z tym prawach Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PGNiG OD) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248.
2) PGNiG OD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez 
e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kierowania do Pani/Pana przez PGNiG OD treści marketingowych dotyczących PGNiG OD – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNIG OD, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679). Prawnie uzasadniony interes PGNiG OD polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą telefoniczną lub e-mailową, w zależności od wyrażonych przez Panią/Pana zgód. 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG OD usługi marketingowe.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana wyrażonej zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych.
6) Każda ze zgód może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PGNiG OD prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. 
7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Dla celów dowodowych, PGNiG OD prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
12) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez PGNiG OD dostępnych jest w sekcji Polityka prywatności na stronie internetowej pgnig.pl.

 

Oferta Aktualizacja zamówienia (II)

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę Aktualizacja Zamówienia (II).

Istotą powyższej oferty jest umożliwienie Państwu aktualizacji ilości Paliwa gazowego zamówionych na podstawie dotychczasowych kontraktów na czas oznaczony wprowadzających rozliczenia zgodnie z warunkami ofert specjalnych oferowanych przez PGNiG Obrót Detaliczny.

Oferta obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2019 r. do odwołania. Odwołanie Oferty nastąpi co najmniej z 1-tygodniowym wyprzedzeniem w drodze powiadomienia na stronie internetowej Sprzedawcy.

Z Oferty mogą skorzystać Odbiorcy niebędących konsumentami, którzy złożą do Sprzedawcy wniosek, na zasadach określonych w ofercie, najpóźniej na trzy miesiące przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowego kontraktu i spełnią pozostałe szczegółowe warunki skorzystania z Oferty.

Jak skorzystać z oferty

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą prosimy o kontakt z Państwa Doradcą Biznesowym, który poinformuje Państwa o szczegółach oferty.

 

Oferta Produkt konsolidacyjny

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę Produkt konsolidacyjny.

Oferta obowiązuje od dnia 20 maja 2019 r. do odwołania. Odwołanie Oferty nastąpi co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem w drodze powiadomienia na stronie internetowej Sprzedawcy.

Oferta skierowana jest do aktualnych Odbiorców niebędących konsumentami, którzy mają zawarty ze Sprzedawcą aneks do umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego w ramach ofert specjalnych Sprzedawcy, opartych o stałą cenę paliwa gazowego. Z Oferty mogą skorzystać Odbiorcy, którzy złożą do Sprzedawcy wniosek, na zasadach określonych w Ofercie „Produkt konsolidacyjny”, najpóźniej na trzy miesiące przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowego kontraktu i spełnią pozostałe szczegółowe warunki skorzystania z Oferty.

Jak skorzystać z oferty

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą prosimy o kontakt z Państwa Doradcą Biznesowym, który poinformuje Państwa o szczegółach Oferty.