Produkty Niestandardowe

1) Wycena indeksowana

Specjalnie dla potrzeb naszych Klientów Biznesowych, przygotowaliśmy specjalną ofertę promocyjną pn.: „Wycena indeksowana”

Szczegóły Promocji

Skorzystanie przez Klienta z oferty daje możliwość prowadzenia rozliczeń przez określony czas (zgodnie z wyborem Klienta) w oparciu o indywidualną cenę Paliwa gazowego (niższą niż cena taryfową netto bez akcyzy), której wysokość będzie obliczana i aktualizowana w oparciu o algorytm dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniający zmieniające się w czasie ceny rynkowe zakupu Paliwa gazowego.

Cena indywidualna nie obejmuje stawek opłat, które stosuje się zgodnie z odpowiednimi Taryfami.

Ceny indywidualne w ramach oferty „Produkt Niestandardowy” kształtowane są jednolicie i na takich samych zasadach w ramach danej grupy taryfowej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta, w tym dokonywanych przez niego wyborów odnośnie do czynników wpływających na indywidualną cenę Paliwa gazowego (terminów płatności, rodzaju indeksu aktualizacji ceny).

 

Do kogo skierowana jest Promocja

Oferta jest skierowania do dotychczasowych (obecnych) oraz nowych Klientów PGNiG OD niebędących konsumentami. Więcej informacji w Regulamienie Produktu dostępnym u Doradcy.

Okres sprzedażowy:

Rok kalendarzowy,
Rok gazowy.

Warunki skorzystania z Promocji

Warunkiem skorzystania z promocji jest brak na dzień przygotowania oferty* jakichkolwiek wymagalnych i nieuregulowanych zobowiązań pieniężnych Klienta w stosunku do Sprzedawcy, wynikających z Umowy kompleksowej. Ewentualne zaległości wynikające z Umowy kompleksowej mogą Państwo uregulować przed zgłoszeniem prośby o przygotowanie oferty przez Sprzedawcę.
Oferty „Produkt Niestandardowy” nie można łączyć z innymi promocjami oferowanymi przez Sprzedawcę, lub z których Odbiorca skorzystał dla tego samego okresu obowiązywania warunków promocyjnych. Oznacza to, że Odbiorca może przystąpić do nowej promocji (zawrzeć Aneks) w trakcie obowiązywania tego Odbiorcę innej promocji, niemniej promocyjne warunki rozliczeń mogą zacząć obowiązywać dopiero po wygaśnięciu lub rozwiązaniu aneksu zawartego w ramach innej (wcześniejszej) promocji.

* za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy PGNiG OD

Jak skorzystać z promocji

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą, prosimy o wypełnienie i wysłanie Formularza. Doradca Biznesowy poinformuje Państwa o szczegółach oferty.

2) Grupy zakupowe

Dodatkowo przygotowaliśmy również dla Państwa specjalną ofertę „Grupy Zakupowe”.

Jak skorzystać z Promocji

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą prosimy o wypełnienie i wysłanie Formularza. Doradca Biznesowy poinformuje Państwa o szczegółach oferty.

3) Produkt miksowany

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę „Produkt miksowany”.

Jak skorzystać z promocji

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą prosimy o wypełnienie i wysłanie Formularza. Doradcą Biznesowym poinformuje Państwa o szczegółach oferty.

4) Produkt transzowy

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę „Produkt transzowy”.

Jak skorzystać z promocji

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą prosimy o wypełnienie i wysłanie Formularza. Doradcą Biznesowym poinformuje Państwa o szczegółach oferty.

Formularz zgłoszeniowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą Produktów Niestandardowych, prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego Formularza.
Doradca Biznesowy poinformuje Państwa o szczegółach oferty.

 

Pola obowiązkowe *
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wprowadzono żadnych danych Wprowadzono niepoprawny adres e-mail
Nie wprowadzono żadnych danych Podane adresy e-mail nie są takie same
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wyrażono zgody