Stałe Oszczędności dla Biznesu

Gwarancja stałej ceny

  Dla kogo

Oferta stworzona z myślą o Klientach, dla których kluczową potrzebą jest zaplanowanie kosztów stałych na określonym poziomie. Jej adresatami są obecni i nowi Odbiorcy w grupie taryfowej BW5.

 Korzyści

  • Stała cena przez cały okres obowiązywania umowy terminowej
  • Ochrona przed podwyżkami cen gazu
  • Cena niższa od taryfowej
  • Bezpieczeństwo budżetowe
  • Łatwe planowanie wydatków i inwestycji

 

 Sprawdź ceny

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • ZESTAWIENIE STAŁYCH CEN SPECJALNYCH PALIWA GAZOWEGO pdf 89.13 kB

  Jak to działa

Nasi Doradcy Biznesowi pomogą Państwu dobrać najkorzystniejszy okres obowiązywania oferty tak, aby otrzymali Państwo możliwie najwyższy rabat. Podpisanie umowy terminowej z PGNiG powoduje obniżenie ceny gazu o kilkanaście procent.

Wysokość oferowanego rabatu oraz możliwych do wyboru przez Odbiorcę okresów obowiązywania warunków specjalnych będzie aktualizowana w cyklach miesięcznych, rozpoczynających się w każdy pierwszy dzień i kończących się z końcem każdego ostatniego dnia danego Miesiąca gazowego, przy czym PGNiG Obrót Detaliczny może również nie dokonać w tym zakresie żadnych zmian. Rabat oferowany w danym cyklu miesięcznym może być niższy, równy albo wyższy niż rabat oferowany w poprzednim cyklu. Jeżeli aktualizacja miałaby nastąpić w dniu ustawowo wolnym od pracy, zostanie ona dokonana w następnym dniu roboczym.

  Czas trwania

  • Okres umowy

Od 6 do 24 miesięcy.

  • Okres oferowania Produktu

Produkt jest oferowany od 13 czerwca 2016 roku do odwołania, przy czym odwołanie oferowania nastąpi po powiadomieniu na niniejszej stronie internetowej z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem.

  • Rodzaje kontraktów

KONTRAKT DOPASOWANY

Niezmienna cena gazu przez 6 miesięcy. Krótkoterminowy kontrakt pozwala na szybkie i dynamiczne dopasowanie ofert.

 

KONTRAKT OPTYMALNY

Niezmienna cena gazu przez 12 miesięcy. Rok to optymalny okres, aby ocenić uzyskane oszczędności.

 

KONTRAKT BEZPIECZNY

Niezmienna cena gazu od 18 do 24 miesięcy. Dłuższy termin kontraktu to gwarancja zachowania kosztów stałych na określonym poziomie.

 

 

 Dokumenty i szczegółowe warunki Produktu

Zapraszamy do kontaktu z Doradcą Biznesowym, który udzieli Państwu szczegółowych informacji o warunkach Produktu i przestawi Regulamin oraz wzór Aneksu do Umowy. Kontakt do Doradcy znajdą Państwo zawsze po zalogowaniu się do e-BOK Biznes24.

Warunkiem skorzystania z Oferty jest brak na dzień podpisania Aneksu jakichkolwiek nieuregulowanych, wymagalnych zobowiązań pieniężnych w stosunku do Sprzedawcy, wynikających z Umowy, do której zawierany jest Aneks oraz:

w przypadku aktualnych Odbiorców – dostarczenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Aneksu odrębnie dla każdego punktu poboru w terminie wskazanym w piśmie przewodnim lub doręczonym Regulaminie
w przypadku nowych Klientów – dostarczenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej Umowy kompleksowej oraz Aneksu w terminie wskazanym w piśmie przewodnim lub doręczonym Regulaminie.

 Jak skorzystać

NIE JESTEM KLIENTEM

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy - nasz Indywidualny Doradca Biznesowy skontaktuje się z Tobą w celu przekazania szczegółów produktu i umówienia spotkania:

Pola obowiązkowe *
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wprowadzono żadnych danych Wprowadzono niepoprawny adres e-mail
Nie wprowadzono żadnych danych Podane adresy e-mail nie są takie same
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wyrażono zgody

JESTEM KLIENTEM

Skontaktuj się ze swoim Indywidualnym Doradcą Biznesowym.

Kontakt do Doradcy znajdziesz po zalogowaniu się do e-BOK Biznes24.

 

 

zamknij
Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie.