Stałe Oszczędności dla Biznesu

Gwarancja stałej ceny

  Dla kogo

Oferta stworzona z myślą o Klientach, dla których kluczową potrzebą jest zaplanowanie kosztów stałych na określonym poziomie. Jej adresatami są obecni i nowi Odbiorcy w grupie taryfowej BW5.

 Korzyści

  • Stała cena przez cały okres obowiązywania umowy terminowej
  • Ochrona przed podwyżkami cen gazu
  • Cena niższa od taryfowej
  • Bezpieczeństwo budżetowe
  • Łatwe planowanie wydatków i inwestycji

 

 Sprawdź ceny

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • ZESTAWIENIE STAŁYCH CEN SPECJALNYCH PALIWA GAZOWEGO pdf 115.6 kB

  Jak to działa

Nasi Doradcy Biznesowi pomogą Państwu dobrać najkorzystniejszy okres obowiązywania oferty tak, aby otrzymali Państwo możliwie najwyższy rabat. Podpisanie umowy terminowej z PGNiG powoduje obniżenie ceny gazu o kilkanaście procent.

Wysokość oferowanego rabatu oraz możliwych do wyboru przez Odbiorcę okresów obowiązywania warunków specjalnych będzie aktualizowana w cyklach miesięcznych, rozpoczynających się w każdy pierwszy dzień i kończących się z końcem każdego ostatniego dnia danego Miesiąca gazowego, przy czym PGNiG Obrót Detaliczny może również nie dokonać w tym zakresie żadnych zmian. Rabat oferowany w danym cyklu miesięcznym może być niższy, równy albo wyższy niż rabat oferowany w poprzednim cyklu. Jeżeli aktualizacja miałaby nastąpić w dniu ustawowo wolnym od pracy, zostanie ona dokonana w następnym dniu roboczym.

  Czas trwania

  • Okres umowy

Od 6 do 24 miesięcy.

  • Okres oferowania Produktu

Produkt jest oferowany od 13 czerwca 2016 roku do odwołania, przy czym odwołanie oferowania nastąpi po powiadomieniu na niniejszej stronie internetowej z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem.

  • Rodzaje kontraktów

KONTRAKT DOPASOWANY

Niezmienna cena gazu przez 6 miesięcy. Krótkoterminowy kontrakt pozwala na szybkie i dynamiczne dopasowanie ofert.

 

KONTRAKT OPTYMALNY

Niezmienna cena gazu przez 12 miesięcy. Rok to optymalny okres, aby ocenić uzyskane oszczędności.

 

KONTRAKT BEZPIECZNY

Niezmienna cena gazu od 18 do 24 miesięcy. Dłuższy termin kontraktu to gwarancja zachowania kosztów stałych na określonym poziomie.

 

 

 Dokumenty i szczegółowe warunki Produktu

Zapraszamy do kontaktu z Doradcą Biznesowym, który udzieli Państwu szczegółowych informacji o warunkach Produktu i przestawi Regulamin oraz wzór Aneksu do Umowy. Kontakt do Doradcy znajdą Państwo zawsze po zalogowaniu się do e-BOK Biznes24.

Warunkiem skorzystania z Oferty jest brak na dzień podpisania Aneksu jakichkolwiek nieuregulowanych, wymagalnych zobowiązań pieniężnych w stosunku do Sprzedawcy, wynikających z Umowy, do której zawierany jest Aneks oraz:

w przypadku aktualnych Odbiorców – dostarczenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Aneksu odrębnie dla każdego punktu poboru w terminie wskazanym w piśmie przewodnim lub doręczonym Regulaminie
w przypadku nowych Klientów – dostarczenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej Umowy kompleksowej oraz Aneksu w terminie wskazanym w piśmie przewodnim lub doręczonym Regulaminie.

 Jak skorzystać

NIE JESTEM KLIENTEM

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy - nasz Indywidualny Doradca Biznesowy skontaktuje się z Tobą w celu przekazania szczegółów produktu i umówienia spotkania:

Nie wprowadzono żadnych danych
Wprowadzono niepoprawny adres e-mail
Podane adresy e-mail nie są takie same
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wprowadzono żadnych danych
Nie wprowadzono żadnych danych
* Uzupełnienie powyższego pola stanowi zgodę na kontakt telefoniczny w celu kierowania do Pani/Pana przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (PGNIG OD) treści marketingowych dotyczących własnych towarów i usług PGNiG OD. Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
** Uzupełnienie poniższych pól ma charakter fakultatywny. Zgodę na przetwarzanie wskazanych w nich danych można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wskazanie adresu e-mail stanowi zgodę na kontakt e-mailowy w celu kierowania do Pani/Pana przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (PGNIG OD) treści marketingowych dotyczących własnych towarów i usług PGNiG OD. Podanie preferowanego adresu wizyty oraz nr NIP ułatwi naszym konsultantom zorganizowanie spotkania w Biurze Obsługi Klienta i dopasowanie oferty. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i związanych z tym prawach.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248 (PGNiG OD). Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kierowania do Pani/Pana przez PGNiG OD treści marketingowych, w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PGNiG OD) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248.
2) PGNiG OD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez 
e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kierowania do Pani/Pana przez PGNiG OD treści marketingowych dotyczących PGNiG OD – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNIG OD, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679). Prawnie uzasadniony interes PGNiG OD polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą telefoniczną lub e-mailową, w zależności od wyrażonych przez Panią/Pana zgód. 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG OD usługi marketingowe.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana wyrażonej zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych.
6) Każda ze zgód może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PGNiG OD prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. 
7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Dla celów dowodowych, PGNiG OD prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
12) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez PGNiG OD dostępnych jest w sekcji Polityka prywatności na stronie internetowej pgnig.pl.

JESTEM KLIENTEM

Skontaktuj się ze swoim Indywidualnym Doradcą Biznesowym.

Kontakt do Doradcy znajdziesz po zalogowaniu się do e-BOK Biznes24.

 

 

zamknij
W związku z korzystaniem z tej strony internetowej, na Twoim urządzeniu końcowym instalowane są pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W takim wypadku są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.