Elastyczna Cena

Zaprojektowany specjalnie dla Twojego biznesu!

Dla kogo

Oferta stworzona z myślą o Klientach posiadających duże zapotrzebowanie na gaz, dla których kluczową potrzebą jest dostosowanie poboru do indywidualnych potrzeb.

Jej adresatami są obecni i nowi Odbiorcy w grupach taryfowych: BW5 do BW7.

 Korzyści

  • Możliwość skonfigurowania własnej oferty
  • Dogodne terminy płatności, liczba faktur planowych i okres obowiązywania kontraktu
  • Cena niższa od taryfowej
  • Możliwość zarządzania płynnością finansową firmy

Jak to działa

Z pomocą naszego Doradcy Biznesowego wybierają Państwo okres obowiązywania kontraktu terminowego, terminy płatności faktur rozliczeniowych oraz liczbę faktur planowych zgodnie ze swoimi potrzebami.

Wybierając określone opcje, mają również Państwo wpływ na wysokość rabatu za cenę gazu.

Czas trwania

  • Okres umowy

Od 6 do 24 miesięcy.

  • Okres oferowania Produktu

Produkt jest oferowany od 13 czerwca 2016 roku do odwołania, przy czym odwołanie oferowania nastąpi po powiadomieniu na niniejszej stronie internetowej z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem.

 Dokumenty i szczegółowe warunki Produktu

Zapraszamy do kontaktu z Doradcą Biznesowym, który udzieli Państwu szczegółowych informacji o warunkach Produktu i przestawi Regulamin oraz wzór Aneksu do Umowy. Kontakt do Doradcy znajdą Państwo zawsze po zalogowaniu się do e-BOK Biznes24.

Warunkiem skorzystania z Oferty jest brak na dzień podpisania Aneksu jakichkolwiek nieuregulowanych, wymagalnych zobowiązań pieniężnych w stosunku do Sprzedawcy, wynikających z Umowy, do której zawierany jest Aneks oraz:

  • w przypadku aktualnych Odbiorców – dostarczenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Aneksu odrębnie dla każdego punktu poboru w terminie wskazanym w piśmie przewodnim lub doręczonym Regulaminie
  • w przypadku nowych Klientów – dostarczenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej Umowy kompleksowej oraz Aneksu w terminie wskazanym w piśmie przewodnim lub doręczonym Regulaminie.

 Sposób oferowania rabatu

Wysokość oferowanego rabatu oraz możliwych do wyboru przez Odbiorcę okresów obowiązywania warunków specjalnych będzie aktualizowana w cyklach tygodniowych, rozpoczynających się w każdy poniedziałek i kończących się z końcem dnia w każdy piątek danego tygodnia kalendarzowego, przy czym PGNiG Obrót Detaliczny może również nie dokonać w tym zakresie żadnych zmian. Rabat oferowany w danym cyklu tygodniowym może być niższy, równy albo wyższy niż rabat oferowany poprzednio. Jeżeli aktualizacja miałaby nastąpić w dniu ustawowo wolnym od pracy, zostanie ona dokonana w następnym dniu roboczym.

Informacji o aktualnej w danym cyklu tygodniowym wysokości rabatu oraz możliwych do wyboru przez Odbiorcę okresach obowiązywania warunków specjalnych zainteresowanym Odbiorcom będą udzielać Doradcy Biznesowi Sprzedawcy.

zamknij
W związku z korzystaniem z tej strony internetowej, na Twoim urządzeniu końcowym instalowane są pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W takim wypadku są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.