Formularz kontaktowy

Wszelkie komentarze i sugestie są dla nas bardzo cenne. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza z uwzględnieniem pól obowiązkowych oznaczonych gwiazdką. Nasi konsultanci udzielą odpowiedzi najszybciej, jak to będzie możliwe.

Nie wybrano tematu
Pole musi być wypełnione
Przeglądaj... Maksymalny rozmiar załącznika to 10MB Dostępne rozszerzenia to: bmp, doc, docx, gif, jpeg, jpg, odt, pdf, png, rar, rtf, tif, tiff, txt, zip
Nie wybrano żadnego biura
Wybierz Biuro Obsługi Klienta najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Możesz kliknąć na link 'Wyszukaj w pobliżu mnie' aby wyszukać placówkę najbliżej Twojego położenia.

Godziny pracy:
Telefon kontaktowy:
Informacje dodatkowe:
Nie wprowadzono żadnych danych Użyto niedozwolonych znaków
Nie wprowadzono żadnych danych Wprowadzono niepoprawny adres e-mail
Nie wprowadzono żadnych danych Podane adresy e-mail nie są takie same
* Pola obowiązkowe
** Uzupełnienie niniejszego pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w celu ułatwienia z Państwem kontaktu w związku z wysłaniem zapytania. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością (PGNiG OD) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248.
2)    PGNiG OD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3)    Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679.
4)    Pani/Pana dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT podmiotom świadczącym usługi na rzecz PGNiG OD związane ze świadczona usługą, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG OD.
6)    W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PGNiG OD prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną .
7)    Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8)    Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
9)    Podanie danych osobowych jest wymagane przez PGNiG OD w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza kontaktowego, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne . Brak podania danych osobowych wymaganych przez PGNiG OD będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi.