Zwiększyliśmy pojemności podziemnych magazynów gazu

Rozbudowa magazynów to jeden z filarów strategii PGNiG. Magazynowanie gazu w Podziemnych Magazynach Gazu stanowi rezerwę strategiczną i w dużym stopniu wpływa na niezależność energetyczną Polski. Rocznie ok. 1,3 mld zł jest inwestowane w rozbudowę i modernizację sieci gazowniczej. Blisko połowa tej sumy, ok. 600 mln zł jest przeznaczana na inwestycje związane z rozbudową i przyłączaniem do sieci dystrybucyjnej.

„W ciągu ostatnich 7 lat PGNiG powiększyło prawie dwa razy łączną pojemność wszystkich swoich magazynów. Obecnie kontynuujemy kluczowe inwestycje związane z ich rozbudową. Na koniec 2015 r. planowana łączna pojemność wszystkich magazynów w Polsce wyniesie 3,2 mld m3" - mówi Mariusz Zawisza, Prezes Zarządu.

Czytaj więcej: Raport Roczny 2014 - Segment Obrót i Magazynowanie

Zobacz także: