Złoża Kariery 

Celem programu Złoża Kariery jest umożliwienie studentom i absolwentom wszystkich kierunków studiów (z wyjątkiem kierunków branżowych – patrz: Program GeoTalent)  zdobycia doświadczenia zawodowego w dużej stabilnej spółce o wieloletniej tradycji, obecnej w indeksie giełdowym największych polskich firm (WIG 20). W ramach programu oferujemy praktyki w wybranych Departamentach Centrali Spółki i Oddziale Obrotu Hurtowego oraz możliwość uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, wspierających proces budowy ścieżki kariery.

 

Praktyki

Program Złoża Kariery jest realizowany przez PGNiG SA od stycznia 2017 r. Kluczowym elementem Programu są cyklicznie realizowane praktyki. Rozpoczęły się one w marcu tego samego roku. Przyjęliśmy wówczas 13 osób na płatne, 3-miesięczne praktyki. O sukcesie tej edycji może świadczyć fakt, że aż 7 naszych praktykantów kontynuuje z nami współpracę w oparciu o 6-cio miesięczne staże lub inne formy zatrudnienia.

Dokładamy starań, by program praktyk był realizowany na wysokim poziomie, a nasi praktykanci mogli zdobywać wiedzę ekspercką i praktyczne doświadczenie zawodowe poprzez wykonywanie różnorodnych zadań. W trakcie praktyk organizowane są szkolenia z kompetencji miękkich i/lub warsztaty merytoryczne oraz wyjazdy terenowe do kopalni gazu ziemnego i/lub na wiertnię, co pozwala na poznanie w praktyce, na czym polega działalność PGNiG SA.
 

Piątki z PGNiG

W trakcie prowadzonych rekrutacji na praktyki organizowane są także „Piątki z PGNiG”, czyli otwarte spotkania informacyjne podczas których wszyscy zainteresowani mogą poznać opiekunów praktyk, dopytać ich o wszelkie wątpliwości oraz dowiedzieć się więcej na temat Spółki i przebiegu rekrutacji.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać na stronie: zlozakariery.pl i Facebook’u.
 

Kontakt

zloza.kariery@pgnig.plPoniżej wybrane zdjęcia z naszych wydarzeń