Zielonogórski Oddział wyróżniony!

Przy okazji 60-lecia honorowego krwiodawstwa PCK w Polsce, PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze otrzymał specjalne podziękowanie za popularyzację tej formy pomocy. Ponadto Dorota Mundry z Działu Komunikacji i PR i Jacek Fortuna Prezes HDK PCK "Nafta" otrzymali Złote Medale od Prezydenta Zielonej Góry za zaangażowanie w rozwój krwiodawstwa i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża. Gratulacje i podziękowania należą się również, a może przede wszystkim, "naftowym" krwiodawcom, bo bez nich nie byłoby tych wyróżnień!

Wydarzenie odbyło się w czwartek (11 października) w Sali Kryształowej zielonogórskiego Ratusza. Podziękowania wręczali: sekretarz Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK Bogusława Fediuk-Pelińska oraz Wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki.