Zielonogórski Oddział wyróżniony!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Spolecznej (OWES) z Zielonej Góry zorganizował dla lubuskich przedsiębiorstw konkurs Biznes Wrażliwy Społecznie. Uroczysta gala podsumowująca konkurs odbyła się 3 grudnia.

Do udziału w konkursie zostały zaproszone firmy z województwa lubuskiego, które poproszono o zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanej w jednym z kluczowych obszarów PL-ISO 26000 - zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Oprócz przyznania głównej nagrody dla firmy za dobrą praktykę w obszarze zaangażowania społecznego statuetką Wspólna Wartość wyróżniono również praktyki z zakresu współpracy biznesu z podmiotami ekonomii społecznej.

Statuetką za "Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej" uhonorowane zostały przedsiębiorstwa realizujące praktyki w obszarze zaangażowania społecznego, które odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej oraz są spójne z misją przedsiębiorstwa.

Zgłoszone przez Dział Komunikacji i PR Oddziału w Zielonej Górze dobre praktyki, które są realizowane dzięki zaangażowaniu pracowników Oddziału, znalazły uznanie komisji - opublikowano je jako godne naśladowania w portalu fundacji CSR Profit, a Oddział został laureatem konkursu. Nagrodę odebraliśmy podczas uroczystej gali.