Uczestnictwo w życiu społecznym regionu

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze to nie tylko zagospodarowanie i eksploatacja złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Równie ważnym elementem naszej działalności jest czynne uczestnictwo w życiu społecznym regionu, w obrębie którego funkcjonujemy.

Wspieramy:      

  • projekty sportowe    
  • projekty naukowe i edukację   
  • projekty proekologiczne      
  • kulturę         
  • akcje społeczne