Akcje społeczne

Nasza działalność w obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju nie ogranicza się jedynie do sponsoringu. Jesteśmy organizatorem wielu przedsięwzięć - angażujących pracowników Oddziału, a także mieszkańców regionu - o charakterze wolontariatu pracowniczego. Uczestniczymy w życiu lokalnych społeczności m.in. poprzez akcje krwiodawcze, konkursy dla dzieci, akcję "Górnik w przedszkolu", happeningi.