Bezpieczeństwo na drodze

Pamiętaj! Każdego dnia uczestniczysz, jako pieszy, w ruchu drogowym.  Dlatego ważne jest, abyś poznał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze – tekst Gazusia.

„Gdy zamierzasz przejść ulicę”:

Na chodniku przystań bokiem.
Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli.
Znów na lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna, więc swobodnie mogą przejść przez nią przechodnie.

(W. Chotomska)

 

WAŻNE:

  • Droga przeznaczona jest dla wszystkich jej uczestników, zarówno pieszych, jak i kierujących pojazdami.

  • Pojazdy poruszają się po jezdni, piesi – po chodnikach i poboczach.

  • Zawsze zachowuj szczególną ostrożność: przechodź przez jezdnię wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

  • Nigdy nie wchodź na jezdnię przed jadącym lub ruszającym pojazdem – nawet na przejściach dla pieszych.

  • Pamiętaj o zasadach przechodzenia przez jezdnię.

  • Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przejdź przez ulicę tylko, jeśli na sygnalizatorze świeci się zielone światło.

  • Nie wchodź na jezdnię zza stojącego lub ruszającego pojazdu – nie widać wtedy jezdni i poruszających się po niej pojazdów.

  • Poza obszarem zabudowanym bez chodnika poruszaj się po poboczu. W przypadku braku pobocza – przy lewej krawędzi jezdni tak, aby dobrze widzieć pojazdy jadące z naprzeciwka.

  • Nigdy nie poruszaj się po torowiskach tramwajowych i kolejowych.

   

ROWER I JEGO WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Każdy rower powinien mieć:

A) z przodu światło białe lub żółte,

B) czerwone światło z tyłu,

C) przynajmniej jeden sprawny hamulec,

D) dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy,

E) rowerzysta, który dba o swoje bezpieczeństwo, powinien także mieć na głowie kask, który w razie upadku może go uchronić przed urazem głowy,

F) oraz jeździć w kamizelce odblaskowej, dzięki której jest z daleka widoczny dla innych pojazdów poruszających się na drodze.