Zebraliśmy ponad 13 litrów krwi!

Kolejna akcja "Dar krwi na Dzień Dziecka" to 13,5 litrów zebranej krwi, która uratuje życie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji. Krew chciało oddać 39 osób, udało się to 30 z nich. Nasza akcja rozpoczęła się z samego rana, Gazuś informował, kiedy można oddać krew, zachęcając naszych pracowników słodkimi krówkami.  Krew oddawali pracownicy, mieszkańcy Zielonej Góry i młodzież z Zespołu Szkół Technicznych. Do akcji aktywnie włączyli się miłośnicy motocykli, którzy swoimi maszynami przyjechali także z terenu - z rejonu ośrodków kopalń: Góra, Ostrów Wlkp. i Grodzisk Wlkp. Oddawali krew i prezentowali swoje motory.  Tradycyjnie odwiedziło nas kilka grup przedszkolaków, które uważnie słuchały o krwiodawstwie, uczyły się, jak udzielać pierwszej pomocy, podziwiały motory i łapały nasze wielkie mydlane bańki. Oddawaniu krwi towarzyszyła również akcja informacyjna na temat transplantacji prowadzona przez Stowarzyszenie "Nerka". Pracownicy mieli okazję zmierzyć poziom tłuszczu w organizmie i uzyskać wskazówki dotyczące zdrowego trybu życia. Oprócz tego przedstawiciele PCK i Klubu HDK Nafta wręczyli honorową odznakę PCK za oddanie 12 litrów krwi. Dziękujemy wszystkim osobom, które zdecydowały się oddać krew!