Powrót

Michał Pietrzyk - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Michał Pietrzyk

Pan Michał Pietrzyk jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa dla menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego.  

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1995 roku w sektorze bankowym. Od 2003 roku związany z Grupą Kapitałową PGNiG, początkowo na stanowisku Kierownika Działu Skarbu PGNiG SA., w latach 2006-2016 - Zastępcy Dyrektora Departamentu Ekonomicznego, od  lutego 2016 - Dyrektora Departamentu Ekonomicznego PGNiG SA.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki w zakresie realizacji celów strategicznych Spółki w aspekcie ekonomicznym i finansowym, przygotowania i realizacji Planu Działalności Gospodarczej Spółki, analiz i ocen ekonomiczno-finansowych projektów rozwojowych i inwestycyjnych, planowania i kontroli polityki inwestycyjnej w zakresie finansowym, monitorowania wykorzystania środków finansowych kierowanych na realizację planów eksploatacyjnych, inwestycyjnych i remontowych, funkcjonowania wewnętrznych rozliczeń Spółki, operacji finansowych PGNiG SA, przepływów pieniężnych w Grupie Kapitałowej PGNiG, budżetowania i kontroli kosztów i przychodów Spółki, polityki kredytowej Spółki, polityki podatkowej i zobowiązań podatkowych Spółki, zarządzania ryzykiem finansowym, analizy ekonomiczno-finansowej nowych przedsięwzięć kapitałowych, funkcjonowania i rozwoju rachunkowości, ustalania zasad i nadzorowania sporządzania sprawozdań finansowych, relacji inwestorskich.

Pan Michał Pietrzyk - Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Finansowych oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

System Gazociągów Tranzytowych "EUROPOL GAZ" SA – 51,18% pośredniego i bezpośredniego udziału PGNiG SA - Członek Rady Nadzorczej od 01.06.2017 roku, wskazany przez PGNiG SA.

Całość wynagrodzenia Pana Michała Pietrzyka, z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej  EuRoPol Gaz,  jest przekazywana na organizacje pożytku publicznego.

PGNiG Upstream Norway AS – 100% udziału PGNiG SA - Członek Rady Dyrektorów od 01.02.2017 roku, wskazany przez Zgromadzenie Wspólników PGNiG UN.

Funkcję pełni nieodpłatnie.

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – 100% udziału PGNiG SA - Członek Rady Nadzorczej od 12.07.2018 roku, wskazany przez Walne Zgromadzenie PG TUW.

Funkcję pełni nieodpłatnie.