Powrót

Łukasz Kroplewski – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Łukasz Kroplewski

Prawnik, mediator, absolwent studiów menedżerskich Executive MBA. Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki w zakresie przedsięwzięć innowacyjnych i rozwojowych realizowanych z udziałem PGNiG SA, rozpoznawania i monitorowania możliwości pozyskania funduszy unijnych na finansowanie działalności prowadzonej przez Spółkę, nadzoru nad działalnością normalizacyjną w Spółce, wypracowywania założeń i przepisów technicznych, norm i standardów obowiązujących w obszarze gazownictwa, działalności Oddziału Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze, funkcjonowania zagranicznych przedstawicielstw Spółki w Kijowie i Wysokoje.

Oświadczenia Pana Łukasza Kroplewskiego z dnia 17.10.2018 r.

Pan Łukasz Kroplewski  - Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju  oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Łukasz Kroplewski oświadcza, iż pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

PGNiG Supply&Trading GmbH – 100% udziału PGNiG SA - Członek Rady Nadzorczej od 18.02.2016 roku, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, od 05.04.2018 roku wskazany przez Zgromadzenie Wspólników PST;

PGNiG Upstream Norway AS  – 100% udziału PGNIG SA - Członek Rady Dyrektorów od 19.02.2016 roku, wskazany przez Zgromadzenie Wspólników PGNiG UN;

Izba Gospodarcza Gazownictwa – Prezes Zarządu od 03.2017 roku, wskazany przez PGNiG SA;

Krajowa Izba Gospodarcza -  Radca KIG od 05.2017 roku, wskazany przez IGG;

Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń Węgla (ICE - CMM Poland) – Przewodniczący Prezydium od 05.2017 roku, wskazany przez PGNiG SA;

Członek Grupy Ekspertów ds. Metanu z Kopalń Węgla UNECE od 07.2016 roku, wskazany przez PGNiG SA;

Wiceprzewodniczący Grupy Ekspertów ds. Gazu UNECE od 03.2018 roku, wskazany przez Ministerstwo Energii;

Członek Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa od 08.2017 roku, powołany przez Ministra Rozwoju;

Wszystkie funkcje pełni nieodpłatnie.