Zagospodarowanie złoża Winna Góra

W rok po uzyskaniu pozwolenia na budowę kończymy realizację kolejnej wspólnej inwestycji naszej spółki i FX Energy Poland - zagospodarowanie złoża Winna Góra.

Złoże gazu ziemnego Winna Góra leży w obrębie koncesji poszukiwawczej Kórnik-Sroda Wlkp., na której od wielu lat trwają prace poszukiwawcze prowadzone przez PGNiG SA i FX Energy Poland sp. z o.o. Złoże zlokalizowane jest ok. 10 km na południowy wschód od miasta Środa Wielkopolska, ok. 13 km od złoża gazu ziemnego Środa Wlkp. i ok. 9 km od złoża gazu Radlin.

Wykonane w 2006 r. prace sejsmiczne 2D potwierdziły istnienie podniesienia strukturalnego Winna Góra ograniczonego uskokiem, które swoją sytuacją geologiczną przypominało złoże gazu Radlin. Na podstawie analizy dostępnych materiałów geologicznych i sejsmicznych zespół specjalistów z Departamentu Poszukiwania Złóż (Ośrodek Centrum w Warszawie) opracował w 2006 r. "Projekt prac geologicznych dla poszukiwania złóż węglowodorów w osadach permu na obiekcie Winna Góra (Dzięgielowski, Muszyński 2006)", który stanowił podstawę do wykonania w latach 2006-2007 otworu poszukiwawczego Winna Góra-1. Odwiertem tym stwierdzono przemysłowy przypływ gazu ziemnego z poziomu czerwonego spągowca i potwierdzono istnienie złoża.

Wydobywalne zasoby gazu ziemnego w obrębie złoża Winna Góra to 205 mln m³ gazu ziemnego.