WZA

Skarb Państwa jest większościowym akcjonariuszem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Posiada 71,88 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGNiG.

Walne Zgromadzenie posiada kompetencje w sprawach określonych przez przepisy prawa oraz odpowiednie postanowienia Statutu.