Wystawa Kolorowe Portrety - ukłon w stronę P. Picasso

Wernisaż wystawy "Kolorowe Portrety - ukłon w stronę P. Picasso" odbył się 22 września w Piekarni Cichej Kobiety przy ul. Fabrycznej 13 w Zielonej Górze

Wystawa obejmuje prezentację prac i dokumentację fotograficzną plastycznych spotkań integracyjnych V edycji projektu "Otwarte Działania Twórcze (2008/2009)", w którym brali udział uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 i Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze. 

Projekt ten służy realizacji zadań programów wychowawczych wymienionych placówek. Ma na celu promowanie postaw prospołecznych, umacnianie postaw tolerancji i otwartości wobec odmienności, w tym niepełnosprawności. Kształtuje postawy empatii i odruchu niesienia spontanicznej pomocy osobom potrzebującym. Stwarza sytuacje budujące poczucie wiary we własne siły. Sprzyja budowaniu pozytywnych więzi w trakcie wspólnych działań plastycznych.