Wystawa dzieci z Żar

Salon Wystaw gościł 24 czerwca uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach podczas wernisażu podsumowującego działania plastyczne w ramach realizacji projektu "Autostradą przez Łużyce". Projekt powstał w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.