Wystawa "Ciepła Energia" w Krakowie

Wystawa branżowa pt. CIEPŁA ENERGIA, która eksponowaliśmy od października 2013 r. w Salonie Wystaw PGNiG SA w naszym Oddziale odwiedziła już kilka miejsc pełniąc rolę edukacyjną. Zwiedzający zapoznali się formami wykorzystania w energetyce gazu zaazotowanego ze złóż eksploatowanych przez nasz Oddział: Barnówko-Mostno-Buszewo, Cychry, Zielin, Górzyca, Kościan i Brońsko.

Wystawa w bardzo czytelny sposób przekazuje proces eksploatacji złóż gazu, przesyłu gazu oraz inwestycje w nowej energetyce i ich znaczenie dla gospodarki kraju. Wzbogacona o eksponaty, a także o zabawy w formie układanek jest dobrym nośnikiem informacyjnym dla różnych grup wiekowych zwiedzających. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęły: Elektrociepłownia "Zielona Góra" SA, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów oraz Arctic Paper w Kostrzynie. 

W grudniu 2013 r. zainstalowaliśmy wystawę w Biurze Obsługi Klienta Elektrociepłowni ,,Zielona Góra'' SA. Natomiast w styczniu br. przejechała do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie. Tutaj w spotkaniach połączonych z prezentacjami, które prowadził nasz kolega z Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno Paweł Błaszczuk wzięło udział około 200 osób. W lutym br. wystawa odwiedziła Biuro Obsługi Klienta PGNiG SA w Gorzowie Wielkopolskim.

Obecnie wystawa eksponowana jest w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Towarzyszy jej również pokonkursowa wystawa fotografii pracowników Oddziału.
W okresie kwiecień-maj br. będzie gościć w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.