Wspólny gaz z Lisewa

Odkrycie złóż gazu ziemnego w okolicy Lisewa doprowadziło do zawarcia umowy pomiędzy FX Energy i PGNiG w sprawie ich eksploatacji. Inwestycja została przygotowana przez FX Energy, a nadzór nad jej realizacją prowadzi Dział Projektów Górniczych naszego Oddziału. Dotyczy zagospodarowania odwiertów Lisewo-1, Lisewo-2k i Komorze -3k.

Złoże gazu Ziemnego "Lisewo" zlokalizowane jest około 30 km na południe od miejscowości Września, w województwie wielkopolskim. Zostało odkryte w 2011 r. otworem Lisewo-1 w utworach czerwonego spągowca. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są również otwory Lisewo-2k i Komorze-3k. 

Ośrodek Grupowy Lisewo i strefa przyodwiertowa zostały zaprojektowane jako w pełni zautomatyzowane, bez stałej obsługi. Urządzenia technologiczne wymagające zabudowy umieszczono w kontenerach. Sterowanie i kontrola nad procesem technologicznym odbywać się będzie lokalnie z panelu sterowniczego na OG Lisewo i zdalnie z KGZ Radlin I.

Zagospodarowanie odwiertu Komorze rozpoczęło się przekazaniem terenu budowy wykonawcy robót w lipcu. W rezultacie powstanie instalacja uzdatniająca pozyskiwany gaz do jakości handlowej.