Wspieramy młode talenty

Nasz Oddział, jako jeden ze sponsorów, objął mecenatem Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Moja Zielona Góra" zorganizowany przez Muzeum Ziemi Lubuskiej. Celem tego artystycznego współzawodnictwa było „zachęcenie młodych zielonogórzan do ukazania impresji związanych z miastem, w którym się urodzili, bądź w którym obecnie mieszkają".

Od momentu ogłoszenia konkursu, we wrześniu 2012 r., do muzeum nadesłano blisko 1000 prac. Jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród w dwóch kategoriach wiekowych odbyło się 11 stycznia 2013 r. w muzeum. Byliśmy obecni na tej uroczystości wręczając jedną z nagród. Pierwsze miejsce w I Grupie Wiekowej otrzymała Anita Lemińska, zaś w II Grupie Wiekowej – Agata Muenchberg.

Zachęcamy do oglądania przepięknych, kolorowych prac. Wystawę pokonkursową można oglądać do 10 lutego 2013 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Poniżej galeria zdjęć ze wszystkimi nagrodzonymi pracami.