Wspieramy kulturę

W drugiej połowie roku wsparliśmy kilka wydarzeń kulturalnych w Zielonej Górze. Przygotowany przez Stowarzyszenie Kulturalne GALERIA program „Lato z Galerią” przyciągnął wielu widzów i ożywił zielonogórską starówkę. Wzorem poprzednich lat zorganizowano wieczory taneczne w lipcu i sierpniu, a w sierpniowe piątki odbywały się koncerty i recitale oraz organizowany od wielu lat Konkurs Kiszenia Ogórków.

W ramach III edycji Cyklu koncertowego Magna Opera Sacra wystawiono barokowe dzieło Wielka Msza h-moll BWV 232 J. S . Bacha. Koncert wpisał się w obchody 100-lecia Kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze i 500-lecia reformacji. W koncercie wzięło udział 5 solistów o niekwestionowanej pozycji w międzynarodowym świecie artystycznym, najlepsza polska i jedna z najlepszych w Europie orkiestr barokowych Arte dei Suonatori oraz C hór kameralny Uniwersytetu Zielonogórskiego C antus humanus.

Festiwal Green Town of Jazz odbył się po raz trzynasty. Zrealizowano w jego ramach koncerty gwiazd światowego i polskiego jazzu. Artyści tegorocznego Festiwalu to m.in. Adam Makowicz, Ewa Uryga, Paulina Gołębiowska, Big Band UZ p/k Jerzego Szymaniuka, Luis Nubiola Quartet (Kuba), Andrei Konstantinov Quartet (Rosja). Podczas koncertu inaugurującego wręczono nagrody za wieloletnią współpracę z Zielonogórskim Stowarzyszeniem Jazzowym i udział w realizacji kulturotwórczej misji i promocję muzyki w Zielonej Górze i regionie lubuskim - GREENTOWNER 2017, którą otrzymał również nasz Oddział.