Skonsolidowane podstawowe dane finansowe

Dane finansowe

W mln PLN 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 33 196 36 464 34 304 32 120 28 730
EBITDA 5 974 6 080 6 345 5 612 4 602
EBIT 3 360 3 290 3 843 3 149 2 533
Zysk netto 2 349 2 136 2 822 1 920 2 234

Wskaźniki finansowe

  2016 2015 2014 2013 2012
ROE 7,3% 6,9% 9,4% 6,7% 8,2%
ROA 4,7% 4,4% 6,0% 4,1% 4,7%
Wskaźnik bieżącej płynności 1,5 2,5 2,2 1,6 1,2
Wskaźnik szybki bieżącej płynności 1,2 2 1,6 1,1 0,9

Wskaźniki rynkowe

  2016 2015 2014 2013 2012
Cena / zysk 13,8 14,2 9,3 15,6 13,7
Cena / wartość księgowa 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1
Cena / przepływ gotówki 6,6 6,2 4,9 6,9 7,1
EV/EBITDA 5,5 5,0 4,6 6,3 8,5