Skonsolidowane podstawowe dane finansowe

Skonsolidowane podstawowe dane finansowe Grupy PGNiG
Dane finansowe (w mln PLN) 2017 2016 2015 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 35 857 33 196 36 464 34 304 32 120
EBITDA 6 579 6 080 6 345 5 612 4 602
EBIT 3 910 3 360 3 290 3 843 3 149
Zysk netto 2 921 2 349 2 136 2 822 1 920
Wskaźniki finansowe 2017 2016 2015 2014 2013
ROE 8,7% 7,3% 6,9% 9,4% 6,7%
ROA 6,1% 4,7% 4,3% 5,8% 4,1%
Wskaźnik bieżącej płynności 1,8 1,4 2,4 2,2 1,6
Wskaźnik szybki bieżącej płynności 1,4 1,2 2,0 1,6 1,1
Wskaźniki rynkowe 2017 2016 2015 2014 2013
Cena / Zysk netto 12,4 13,8 14,2 9,3 15,6
Cena / Wartość księgowa 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1
Cena / Przepływ gotówki 6,5 6,6 6,2 4,9 6,9
EV / EBITDA 5,6 5,5 5,0 4,6 6,3