Skonsolidowane podstawowe dane finansowe

Skonsolidowane podstawowe dane finansowe Grupy PGNiG
Dane finansowe (w mln PLN) 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody ze sprzedaży 41 234 35 857 33 196 36 464 34 304
EBITDA 7 115 6 579 5 974 6 080 6 345
EBIT 4 395 3 910 3 360 3 290 3 843
Zysk netto 3 209 2 921 2 349 2 136 2 822
Wskaźniki finansowe 2018 2017 2016 2015 2014
ROE 8,8% 8,7% 7,3% 6,9% 9,4%
ROA 6,0% 6,1% 4,7% 4,4% 5,8%
Wskaźnik bieżącej płynności 1,8 1,8 1,5 2,5 2,2
Wskaźnik szybki bieżącej płynności 1,3 1,4 1,2 2,0 1,6
Wskaźniki rynkowe 2018 2017 2016 2015 2014
Cena / Zysk netto 12,6 12,3 14,1 14,3 9,3
Cena / Wartość księgowa 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9
Cena / Przepływ gotówki 6,7 6,5 6,6 6,2 4,9
EV / EBITDA 5,6 5,6 5,5 5,0 4,4