Więcej gazu do systemu!

Inwestycja pn.: „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Miłosław E” została zrealizowana z udziałem dwóch podmiotów gospodarczych tj.: Grupa PGNiG - Operator 51% udziałów oraz Grupa ORLEN - partner 49% udziałów. Podmioty prowadząc wspólną działalność poszukiwawczo-wydobywczą we wrześniu 2015 roku dokonały odkrycia złoża gazu ziemnego Miłosław E. Nowo odkryte złoże zostało udostępnione odwiertem poszukiwawczym Miłosław-4K.
 
Główny proces technologiczny polega na niskotemperaturowej separacji wilgoci z gazu ziemnego, redukcji ciśnienia oraz usunięciu zanieczyszczeń stałych. Tak oczyszczone i przygotowane paliwo gazowe zostaje opomiarowane na gazomierzach i przesłane podziemnym gazociągiem DN150 przez Ośrodek Produkcyjny Winna Góra do dalszego oczyszczania w Kopalni Gazu Ziemnego Radlin. Gaz ziemny poddawany jest kolejnym procesom oczyszczania w wyniku których zostaje przystosowany do standardów jakości paliwa gazowego przed sprzedażą do krajowej sieci przesyłowej.
 
Strefa Przyodwiertowa Miłosław-4K została przystosowana do pracy bez stałej obsługi. Sterowanie procesami odbywa się zdalnie z Kopalni Gazu Ziemnego Radlin. Myśląc o przyszłości poszukiwań gazu ziemnego w tym regionie, wybudowana instalacja posiada możliwość podłączenia kolejnych złóż do obecnej infrastruktury.
 
 
 
Kilka ważnych liczb:
- powierzchnia całkowita złoża: 4,7 km²
- głębokość zalegania złoża: 3770 m
- zasoby wydobywalne: 680 mln m³ (wg projektu robót geologicznych)
 
 
Kalendarium:
- odbiór techniczny Miłosław 4k (04.08.2017)
- rozpoczęcie rozruchu - zagazowanie gazociągu L=100 50m (11.08.2017)
- rozpoczęcie rozruchu SP Miłosław 4k (14.08.2017)
- uruchomienie SP Miłosław 4k (18.08.2017, V-2500 m³/h)
- rozpoczęcie odbioru końcowego (30.08.2017)