Weszliśmy na rynek energii elektrycznej i ciepła

PGNiG sfinalizowało transakcję zakupu ponad 99,8% akcji Vattenfall Heat Poland. W ten sposób powstała spółka córka czyli PGNiG Termika – największy w Polsce producent ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Nasze zakłady produkują 11% całego wytwarzanego w Polsce ciepła. Dociera ono już do 70% warszawiaków i 60% mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. PGNiG TERMIKA korzysta z produkcji w kogeneracji. Ta efektywna metoda sprawia, że Spółka pokrywa w przybliżeniu 65% całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię elektryczną.

„Powstanie PGNiG Termika zapoczątkowało przekształcanie Spółki w koncern multienergetyczny. Oprócz gazu oferujemy naszym klientom ciepło oraz energię elektryczną” - mówi Jaroslaw Bauc, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych.

Czytaj więcej: Raport Roczny 2014 - Segment Wytwarzanie

Zobacz także: