Wernisaż wystawy "Energia z Ziemi!"

Wernisaż wystawy branżowej ENERGIA Z ZIEMI prezentowanej z okazji jubileuszu 55-lecia Górnictwa Naftowego na Niżu Polskim odbył się 19 lipca o godz. 17.00 w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze. 
Na wystawie przedstawiamy zagadnienia zawiązane z procesem eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, przesyłu gazu oraz inwestycjami w energetyce.
 
Wystawę uroczyście otworzyli Kierownik Centrum Przyrodniczego dr Krystyna Walińska i Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Marek Dobryniewski, który przybliżył historię wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce oraz zakres działalności naszego przedsiębiorstwa.
 
Dziękując za zaangażowanie i przygotowanie wystawy gospodarz nadał naszemu Oddziałowi tytuł i odznakę  „Przyjaciela Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze”.  Wystawa ma charakter edukacyjny, będzie prezentowana w szkołach, instytucjach kulturalnych, a także na spotkaniach branżowych świata energetyki. Wystawa „Energia z ziemi” prezentowana będzie w Centrum Przyrodniczym do września.