Warsztaty i ćwiczenia na Odazotowni Grodzisk

6 października rozpoczęły się organizowane przez Państwową Straż Pożarną w Grodzisku Wlkp., przy znaczącym współudziale naszego Oddziału, 3-dniowe warsztaty strażackie pod nazwą "KRIOGAZY". Ich celem było przedstawienie właściwości fizykochemicznych gazów kriogenicznych, zapoznanie się z procesami ich wytwarzania oraz zagrożeniami jakie powstają w przypadkach sytuacji awaryjnych w miejscach gdzie są produkowane, magazynowane i/lub ekspediowane.
Warto też wspomnieć o przeprowadzonych w ostatni dzień ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych z użyciem LNG i LPG na nieczynnym lotnisku w Kąkolewie. Ćwiczenia przeprowadzono z udziałem straży pożarnej, przedstawicieli firmy przewozowej i pracowników naszego Oddziału.