Usługa dyspozytorska

Naszym Klientom oferujemy usługę dyspozytorską, polegającą na wykonywaniu w imieniu naszych Klientów dyspozycji na dostawy gazu ziemnego, która realizowana jest przez wykwalifikowany i doświadczony zespół.

Oferujemy dwa warianty usługi dyspozytorskiej:

Wariant podstawowy

Zakres usługi dyspozytorskiej

Opis usługi

Składanie nominacji do operatorów i dostawców

  • PGNiG składa nominacje/renominacje na punkty wyjścia, na punkty wejścia do Operatora Ssystemu Przesyłowego oraz do dostawców
  • PGNiG wyjaśnia bezpośrednio z dostawcą lub / i operatorem ewentualne różnice w nominacjach (tzw. mismatching)
  • Usługa świadczona 24 godziny 7 dni w tygodniu

Kontakty dyspozytorskie z operatorami krajowymi i zagranicznymi, dostawcami, odbiorcami

  • Usługa obejmuje wszelkie kwestie dyspozytorskie związane z realizacją umów z operatorami krajowymi, zagranicznymi i dostawcami (np.: brak danych operatywnych, brak zatwierdzenia nominacji, niezgodności nominacji po stronie dostawcy i odbiorcy (tzw. mismatching), informowanie o ograniczeniach, weryfikacja danych operatywnych)
  • Usługa świadczona 24 godziny 7 dni w tygodniu
  • Usługa obejmuje wszelkie kwestie dyspozytorskie związane z realizacją umów z operatorami krajowymi, zagranicznymi i dostawcami (np.: brak danych operatywnych, brak zatwierdzenia nominacji, niezgodności nominacji po stronie dostawcy i odbiorcy (tzw. mismatching), informowanie o ograniczeniach, weryfikacja danych operatywnych)

 

Wariant rozszerzony

Zakres usługi dyspozytorskiej

Opis usługi

Rezerwacja mocy na platformach aukcyjnych

  • PGNiG dokonuje zakupu mocy na platformach aukcyjnych 

Zarządzanie dobowym niezbilansowaniem

  • PGNiG w oparciu o bieżące dane dokonuje bilansowania dobowego odbiorcy w celu unikania opłat dodatkowych za przekroczenie limitu niezbilansowania (renominacja)

  • Usługa świadczona 24 godziny 7 dni w tygodniu

Szkolenia

  • Możliwość organizacji szkoleń w zakresie zagadnień związanym z realizacją umów zawieranych z operatorami krajowymi

Jeśli są Państwo zainteresowani zapoznaniem się z  naszą usługą, prosimy o wypełnienie formularza.