Z myślą o komforcie i wygodzie naszych Klientów oferujemy profesjonalne usługi alokacji.

ALOKACJE

Obowiązek alokacji reguluje Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej . Zgodnie z nią w sytuacji, gdy:

 • gaz dostarczany jest do systemu przesyłowego w punkcie wejścia ze źródła (PWEŹD), odazotowni (PWEOA), mieszalni (PWEM),
 • gaz dostarczany jest do punktu wyjścia do systemu OSW lub bezpośrednio do Odbiorcy końcowego w ramach więcej niż jednej umowy przesyłowej,

dany podmiot eksploatujący instalację przyłączoną/OSW/Odbiorca końcowy ma obowiązek dokonywać alokacji ilości paliwa gazowego przesłanego w danym punkcie wejścia/wyjścia dla poszczególnych ZUP aktywnych w tym punkcie.

Istnieją dwa rodzaje alokacji – dla punktów wejścia oraz dla punktów wyjścia.

ALOKACJE DLA PUNKTÓW  WEJŚCIA

Zgodnie z 15.1 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej,  podmiot eksploatujący instalację przyłączoną w punkcie wejścia do systemu przesyłowego, będącym odpowiednio:

 • źródłem (PWEŹDO),
 • odazotownią (PWEOA),
 • mieszalnią (PWEM),
 • oraz operator systemu dystrybucyjnego będący operatorem punktu wejścia z systemu dystrybucyjnego

zobowiązany jest dokonywać alokacji paliwa gazowego na podstawie całkowitych ilości pomiaru dla danego punktu.

ALOKACJE DLA PUNKTÓW  WYJŚCIA

Zgodnie z 15.2 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej  w sytuacji, gdy gaz dostarczany jest do punktu wyjścia do systemu OSW lub bezpośrednio do Odbiorcy końcowego w ramach więcej niż jednej umowy przesyłowej, dany OSW/Odbiorca końcowy ma obowiązek dokonywać alokacji ilości paliwa gazowego przesłanego w danym punkcie wyjścia dla poszczególnych ZUP aktywnych w tym punkcie. Dla punktów wyjścia do systemu dystrybucyjnego, alokacji dokonuje OSD.

OSW i Odbiorca mają obowiązek przekazywać  informacje do Operatora Systemu Przesyłowego:

W przypadku alokacji operatywnych:

 • dwa razy w trakcie bieżącej doby gazowej - dotyczą ilości paliwa gazowego przesłanych:
 • w pierwszych 4 godzinach danej doby gazowej oraz
 • w pierwszych 8 godzinach danej doby gazowej,
 • po zakończeniu doby gazowej – dotyczą ilości paliwa gazowego przesłanych w danej dobie gazowej

W przypadku alokacji rozliczeniowych:

 • raz w miesiącu -  dotyczą one ilości paliwa gazowego przesłanych w trakcie wszystkich dób gazowych  w poprzednim miesiącu gazowym.

Podstawą do wykonania alokacji są operatywne i rozliczeniowe ilości paliwa gazowego przesłanego w danym punkcie wejścia lub wyjścia.

Jeśli są Państwo zainteresowani zapoznaniem się z  naszą usługą, prosimy o wypełnienie formularza.