Elżbieta Nalepa jest słuchaczką Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Swoje zainteresowania artystyczne odkryła i doskonaliła na spotkaniach plastycznych organizowanych przez tę placówkę. 7 marca odbył się wernisaż wystawy jej prac.

Prezes Zofia Banaszak wprowadziła gości wernisażu w świat koloru, przeżyć artystycznych, pasji, które pozwalają nam odkrywać życie wciąż na nowo. Malarstwo Elżbiety Nalepy to polny kwiat włożony do wazonu, zamyślona ścieżka leśna, owoc czekający na słodkie usta... A wszystko to w kolorach słonecznej jesieni.