Uczestnictwo w życiu społecznym regionu w 2013

Oddział w Zielonej Górze jest mocno zaangażowany we wsparcie społecznosci lokalnej. Władze miasta, doceniając nasz wkład w rozwój miejscowych klubów sportowych, uhonorowały Oddział tytułem "Mecenasa Sportu".

W 2013 r. wsparliśmy m.in. organizację XXVI Finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej, przeznaczonego dla uczniów szkół średnich. Oprócz tego pomogliśmy w organizacji Festiwalu Nauki na zielonogórskim deptaku, a także przeprowadzeniu plebiscytu na "Najlepszego i Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Lubuskiej".